Om

OM OSS


Unjo AS ble startet i 1988, og har siden drevet med utvikling av bygårder, primært sentralt i Halden. Vår intensjon er å føre bygningene tilbake til opprinnelig stand for å bevare det unike trehusmiljøet vi har i byen, samtidig som vi lager funksjonelle leiligheter, tilpasset ulike behov mht størrelse og standard.


Tom Unneberg er ansatt som daglig leder og firmaets håndverker. Han startet selskapet og er i dag eneste aksjonær.


Renate Storvoll Unneberg er ansvarlig for den delen av driften som har med utleie å gjøre, kontrakter, depositum, visninger, innflytting og utflytting. I tillegg fører hun regnskapet. Ansatt siden august 2001.


Begge har full stilling i firmaet og derfor kan vi raskt rykke ut hvis noe må ordnes umiddelbart.